Sherbakova
Connects Different Worlds

SHERBAKOVASherbakova fungeert als tussenpersoon voor Nederlandse bedrijven en (culturele) organisaties die hun activiteiten naar Rusland willen uitbreiden of vice versa. Sherbakova biedt een compleet dienstenpakket van het verkennen van de afzetmarkt tot het begeleiden van uw complete exportproces, van het introduceren van uw product op de beurs tot het organiseren van uw handelsmissie. U kunt Sherbakova inhuren om bijvoorbeeld uw correspondentie met uw Russische zakenrelatie te verbeteren, maar ook voor langere tijd ter vervanging van uw exportmedewerker met ziekteverlof.


Nederlandse bedrijven en organisaties die aan Sherbakova hun administratie, onderhandelingen en vertalingen toevertrouwen, kunnen zich blijven richten op hun kernactiviteiten. Zo werken we samen aan een betere relatie met uw Russische klanten, vlotte afhandelingen én uiteindelijk meer omzet (voor Russische bedrijven en organisaties vice versa).


Lees meer

Nog vóór de Gouden Eeuw in Nederland goed en wel op stoom was gekomen, bestond er al wederzijdse handelsinteresse tussen Nederland en Rusland. Die wederzijdse interesse nam een hoge vlucht na 1697 toen tsaar Peter de Grote Amsterdam bezocht om er kennis op te doen op allerlei gebied, met name scheepsbouw en zeevaart. Onder het bewind van Peter de Grote, nam de Russische handel fors toe en ontstond er een stabiele handelsrelatie tussen Nederland en Rusland.


Onze huidige tijd kent uitdagingen op politiek niveau, maar de groeiende economie van Rusland biedt de kans om het historische wederzijdse handelsbelang en daarmee samengaande respect tussen Nederlanders en Russen nieuw leven in te blazen. Stabiele handelsbetrekkingen tussen beide landen houden de weg vrij naar interculturele interesse en samenwerking. Sherbakova is ervan overtuigd dat Nederland en Rusland elkaar veel te bieden hebben.


Diensten


VERKENNEN EN SELECTEREN


Het verkennen van afzetmarkten in Nederland en Rusland. Waar liggen de kansen en wat zijn de trends? Zonder taal- en cultuurbarrière onderzoekt Sherbakova het voor u.


Contact leggen met Russische en Nederlandse leveranciers en die leveranciers selecteren die voldoen aan uw eisen. Sherbakova gaat graag met u in gesprek om exact in beeld te krijgen wat uw programma van eisen is.

ADVISEREN EN ONDERSTEUNEN


Sherbakova adviseert u op het gebied van klantenwerving, handelsprijzen, douanezaken, logistiek en aanvragen van visa en voert deze bedrijfs- of administratieonderdelen voor u uit.


Sherbakova ondersteunt u in het exportproces van uw product of bij het opzetten van uw kantoor in Rusland of voor Russische bedrijven in Nederland.

PRESENTEREN EN REISBEGELEIDEN


Sherbakova representeert met flair uw bedrijf op internationale vakbeurzen van belang binnen uw branche. Desgewenst organiseert Sherbakova uw stand voorafgaande aan de beurs.


Een handelsreis vanuit Nederland naar Rusland of vanuit Rusland naar Nederland organiseren? Sherbakova kent de weg in beide landen. Een handelsmissie georganiseerd en begeleid door Sherbakova betekent een zorgeloze voorbereiding op de kennismaking met uw potentiële nieuwe klantenkring. Daarnaast wordt het een gegarandeerd zowel productieve áls aangename reis.

COMMUNICEREN EN ONDERHANDELEN


Waar nodig treedt Sherbakova op als tolk/vertaler, zowel schriftelijk als mondeling. U heeft al klanten in Rusland, maar de communicatie verloopt stroef door de taal- en/of cultuurbarrière? Wanneer Sherbakova het relatiebeheer van u overneemt, verloopt de communicatie voortaan gesmeerd.


Onderhandelen is een vak apart waarbij het van groot belang is de taal, gewoonten en gebruiken van de andere partij te kennen. Sherbakova begeleidt uw onderhandelingsproces nauwgezet en maakt het verschil in succesvol zakendoen met uw Russische partner of klant. Of voor Russische bedrijven met uw Nederlandse partner of klant.

Contact


Vertel Alexandra over uw volgende project and ze neemt contact met u op!